casino spellen gratis 9320

De uitbetalingen van de Spelersrekening gebeuren uitsluitend via overschrijving of indien napoleongames dit wenst door een afspraak te maken op de kantoren van de Vennootschap.
In geval deze Voorwaarden moeten worden vertaald naar een andere taal, prevaleert de Nederlandstalige versie in geval van conflict tussen de vertaling en de Nederlandstalige versie.10 - Uitschrijving Deregistratie De Speler kan zich op elk moment deregistreren uit napoleongames, in overeenstemming met onderhavig artikel.Naam, voornaam, nationaliteit, geboortedatum kunnen op vraag van de Speler door napoleongames gewijzigd worden na controle van deze gegevens.In het geval dat napoleongames redelijkerwijs van oordeel is dat de Bezoeker de instrumenten van de aangeboden Kansspelen of Weddenschappen heeft gewijzigd of heeft trachten te wijzigen of een product voorzien van kunstmatige intelligentie heeft gebruikt of heeft trachten te gebruiken, behoudt napoleongames zich het.Na analyse van het spelverloop en het technisch probleem wordt echte gokkast 831 door napoleongames een technisch verslag opgemaakt, rekening houdend slots voor de lol online 5 tambores met het Spelreglement dat van toepassing.Bepaalde dienstverleners zijn in staat om de overschrijvingen naar de Spelersrekening van een Cash Speler te limiteren.Bij geschil aanvaardt de Speler dat de registratiegegevens en logingegevens die hij heeft opgegeven en geregistreerd zijn op de servers van napoleongames, bewijskracht hebben tussen partijen.De creatie van een hyperlink naar de onthaalpagina van napoleongames, met uitzondering van elk ander adres, is toegelaten op voorwaarde dat deze link niet schadelijk is voor napoleongames en behoudens andersluidend bericht van napoleongames.Deze Voorwaarden omvatten bovendien: het Reglement Weddenschappen de Spelreglement(en) het Reglement betreffende Bonus Loyalty die er integrerend deel van uitmaken en waarmee iedere Bezoeker zich uitdrukkelijk akkoord verklaart.De Vennootschap, de softwareleverancier en de leverancier van de spelerstoepassing, alsook hun moeder/-dochterondernemingen en andere verbonden ondernemingen zijn in geen enkel geval, nalatigheid inbegrepen, aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, specifieke of gevolgschade die kan voortkomen uit het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van.Napoleongames behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan de Speler, een Spelersaccount tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig te blokkeren teneinde de juistheid van de verstrekte gegevens te controleren, fraude tegen te gaan of het onderzoek van Spelsessies.Indien een Spelronde onderbroken zou worden vór het einde van de Spelronde, door een technisch probleem, wordt de Cash Speler verzocht onmiddellijk contact op te nemen online casino online australia geen storting bonus met de Customer Service.
Deze promoties en acties kunnen steeds onderworpen zijn aan specifieke actie- of promotievoorwaarden, die een aanvulling zijn en geenszins afbreuk doen aan onderhavige Voorwaarden.
De geheel of gedeeltelijk nietige, vervallen of niet-uitvoerbare bepaling wordt verondersteld niet geschreven te zijn.
Ingeval napoleongames misbruik vaststelt of redelijkerwijze kan vermoeden, behoudt zij zich het recht voor om dit bonusgeld, deze Free Bets en/of andere promoties van de Spelersrekening af te houden, evenals de Spelersaccount die met dit oogmerk werd aangemaakt te blokkeren of te herroepen, alsook.Spelronde Een Spelronde is de termijn vanaf Inzet tot en met het resultaat.Na afloop van de Weddenschap wordt de Cash Speler onmiddellijk ingelicht over het resultaat en wordt de eventuele Winst onmiddellijk gecrediteerd op zijn Spelersrekening.Is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Albertstrand 509, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0406.949.939.Het verloop van een Spelronde met of zonder financiële Inzet uit het verleden kan niet als referentie worden gebruikt voor Winst of verlies in toekomstige Spelrondes.De actie- of promotievoorwaarden zijn steeds consulteerbaar op napoleongames tijdens de looptijd van de actie of promotie.Indien napoleongames een redelijk vermoeden heeft of vaststelt dat én natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks de controle heeft over meerdere Spelersaccounts, behoudt napoleongames zich uitdrukkelijk het recht voor om iedere Spelersaccount waarvan de gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke identificatiegegevens van de natuurlijke persoon,.Customer Service zal de Bezoeker contacteren van zodra de bevoegde dienst het onderzoek heeft afgerond of indien bijkomende gegevens vereist zijn.Frida, jojo, charlie, come and Visit us for a Heavenly Experience that is out of this World, yet wont break the Bank!
Bonussen kunnen enkel ingezet worden op de NetEnt games en volgende kansspelen van napoleongames: Dice Spinner, Jackpot Spinner, Multi Jackpot Fruits, Multi Jackpot Dice, Napoleon Jackpot, Viva Las Vegas, DragonRolls, Scatter Magic, Hot Mexican Dice, Gold Spinner, Open The Box, Dynamite Dice, Reel Cash, Napoleon.