de geschiedenis van de speelautomaten 5 dragon

Maar poëzie heeft ook een meer algemene betekenis.
Elegieën en tragedies zijn dan weer bedoeld om emotionele reacties op te roepen.Anderen suggereren dat poëzie niet noodzakelijkerwijs dateert van vór het vegas online gokken banen schrift.Dichters waren nu meer schrijvers voor het oog dan zangers voor het oor geworden.Dit zijn de zogenaamde lyrics (liedteksten) afgeleid van het Griekse Lura of lier, het instrument dat vanaf ongeveer de zevende eeuw voor Christus werd gebruikt om Griekse liedteksten te begeleiden.Sommige oude samenlevingen, zoals de Chinese, ontwikkelden hun eigen canons van dichtwerken zoals de Shi Jing, een van de Vijf Klassieken van het confucianisme.De langste epische gedichten ooit geschreven werden de Mahabharata en het Tibetaanse Epos van koning Gesar.En dat is moeilijk te definiëren omdat online casino biedt het inhuren van 2013 het minder vaststaat: poëzie geeft uitdrukking aan een bepaalde state of mind.2, poëzie verschijnt in de vroegste verslagen van de meeste geletterde culturen, met poëtische fragmenten gevonden op vroege monolieten, runestenen en stelae.Moderne ontwikkelingen bewerken Het aanwenden van het vers als middel tot culturele overdracht is tot op de dag van vandaag gebruikelijk.8 De Poolse historicus van de esthetica, Wadysaw Tatarkiewicz schetst in een paper over "de idee van poëzie" de evolutie van wat in feite twee begrippen van de poëzie zijn.7 Veel van Ibn Sina 's medische teksten waren ook in verzen geschreven.Tatarkiewicz wijst erop dat de term wordt toegepast op twee verschillende dingen die, zoals de dichter Paul Valery opmerkt, "op een bepaald punt vereniging vinden.Akkadisch, circa 2e millennium.
De geschiedenis van de poëzie begon in de verschillende culturen nog voor er sprake was van enige geletterdheid en dateert dus van voor de uitvinding van het schrift.
Kenmerken van poëzie zoals ritme, rijm, compactheid, de intensiteit van het gevoel, het gebruik van refreinen lijken te zijn voortgesproten uit pogingen om woorden aan te passen aan muzikale vormen.
9 Later werden drie belangrijke genres geïdentificeerd: epiek, lyriek en dramatische poëzie en werden komedie en tragedie behandeld als subgenres van dramatische poëzie.Het oudste overgeleverd gedicht is het Gilgamesj-epos uit het 4de millennium voor Christus, afkomstig uit Soemerië (in Irak / Mesopotamië ).Met name Aristoteles' Poetica beschrijft de drie genres van de poëzie: het epische, komische en tragische, en ontwikkelt regels in elk genre voor poëzie van de hoogste kwaliteit, gebaseerd op het onderliggende doel van dat genre.Lyrische poëzie bewerken De ontwikkeling van geletterdheid gaf aanleiding tot het verschijnen van meer persoonlijke, kortere gedichten die bestemd waren om te worden gezongen.Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.Sanders, "Introduction" to Gilgamesj " (1960).1 Voor een actueel overzicht en bespreking, zie Frederick Ahl, The Odyssey Re-formed (1996).Lecture notes 2,50 0 126, lecture notes 2,50.In recentere tijden heeft de invoering van elektronische media en de opkomst van de poëzievoordracht geleid tot een heropleving van voordrachten in het lyrische poëziegenre.In de Europese literaire traditie presenteren de vroegst overgeleverde gedichten, de epen van Homerus en Hesiodus zich eerder als gedichten die gereciteerd of gezongen worden met muzikale begeleiding dan als zuivere liederen.
Die hymnen werden in het oude Griekenland door grote koren gezongen, en dit zou in de zesde eeuw voor Christus leiden tot het dramatische vers en de praktijk van het schrijven van poëtische toneelstukken die werden opgevoerd in hun theaters.